Corewood

- kernen til et godt byggeri

Villa i CLT elementer, Farum.

På en naturgrund i landlige omgivelser og med skrånende terræn, ønsker bygherre at bygge et hus baseret på CLT elementer. Bygherre skitserer selv huset og Corewood tegner huset op fra bunden af, baseret på disse skitser. Huset designes som et 1-plans længehus idét byggegrunden er lang og smal. Pga. skråningen designes huset med en øvre del og en nedre del. Den øvre del op mod vejen mod nord designes som et relativt lavt 1-plans hus, mens den nedre del bliver næsten 2 etager høj. Under den sydlige del af den øverste del af huset, lægges en lille kælder, for at tage noget af terræn forskellen. Under resten af den nordlige del af huset, bygges en ventileret krybekælder, med niveauspring svarende til terrænnet. Ovenpå kælder og krybekælder lægges et CLT dæk, hvorpå CLT væggene monteres. I den sydlige del er det tanken at der også laves et ventileret bunddæk baseret på CLT elementer. Dette isoleres indvendigt. Tanken er så yderligere at dette CLT dæk fortsætter frit udkraget over skrænten og her opbygges terrasse. Tagkonstruktionen er et fladt tag, baseret på CLT elementer. Desuden har bygherre designet taget med relativt store udhæng - samt et længere stykke udkraget tag over terrassen. Udhængene på ca. 1,0 - 1,2 m, laves af 100 mm CLT plader, så der fås en fornemmelse af en tynd tagskive. Taget tænkes isoleret med IKO Enertherm PIR isolering og væggene med træfiber isolering. Facaderne tænkes beklædt med træ, således at huset falder i med naturen omkring.

Projektering: Primært fra maj 2020 og fremefter.

Udførelse: P.t. ukendt.

Grafisk visualisering ved bygherre