Corewood

- kernen til et godt byggeri

Hus i CLT, i Klitmøller ved Thisted.

På en grund i det karakteristiske Klitmøller område, ønsker bygherre at bygge et nyt enfamilieshus. Huset er oprindeligt projekteret som træskelet konstruktion. Bl.a. pga. jordbundsforhold og en idé om at fundere huset på skruefundamenter ønskede bygherre at lave et nyt projekt, baseret på at bygge huset med CLT elementer. Ønsket var at bygge huset så miljø- og indeklima venligt som muligt - dvs. med træfiber isolering og træfacade. Pga. bløde jordbundsforhold lige på denne grund (varierer meget fra sted til sted i Klitmøller) blev det besluttet som udgangspunkt at fundere huset med fuldt lastkompenseret pladefundament. Til lastkompenseringen blev der projekteret med Durapor celleglas granulat fra Dansk Celleglas, da dette vejer mindre end leca, er mere miljøvenligt (lavet af 100% affaldsglas) og pakker på en anden måde, hvilket er en fordel i forhold til bl.a. opdrift. Opgaven bestod for Corewood i ingeniørbidrag til myndighedsprojekt samt senere komplet hovedprojekt med komplette statiske beregninger og komplet konstruktions- og CLT element projekt.

Projektering: Opstart sidst i december 2020, myndighedsprojekt i februar 2021 og hovedprojekt henover forår og sommer 2021.
Udførelse: Projekt opgivet pga. for høje byggepriser.

3D illustrationer, konstruktions model