Corewood

- kernen til et godt byggeri

Behandlingsstedet Egedal.

Ved Hørve midt mellem Kalundborg og Holbæk, ligger et behandlingscenter "Behandlingsstedet Egedal". På dette nuværende behandlingssted bor alle beboerne i én 4-længet bygning - en tidligere gård og er generelt i større grad sammen. Da nogle af beboerne bedre vil kunne fungere i mindre enheder og i større eller mindre grad for sig selv, er det planen at udvide behandlingscenteret. Denne udvidelse tænkes udført med 3 huse / bo-enheder, à ca. 30 m2, samt et fælleshus på ca. 60 m2. Disse 4 enheder arrangeres lidt syd for de eksisterende bygninger, som en egen lille slags 4-længet gård. De 3 små huse er alle ens, bortset fra at én af dem vil være en spejlvendt version af de andre.

Bygherre (Behandlingsstedet Egedal) beskriver formålet med denne udvidelse på følgende måde: "Behandlingsstedet Egedal behandler psykisk og socialt udfordrede unge i alderen 15-23 år. Egedal (Tinghøjvej 8) har 14 pladser og Solhytten (Tinghøjvej 6) har 2 pladser. Unge på Egedal bliver visiteret til frivillig anbringelse af landets kommuner og udgør en gruppe af befolkningen i så alvorlig mistrivsel, at de ikke kan bo hjemme og har ofte stået udenfor uddannelsessystemet og sunde sociale fællesskaber i årevis. Når unge bliver indskrevet på Egedal har flere af dem i deres sværeste perioder brug for en særligt skærmet bolig og behandling: At bo i ro og at kunne føle sig tryg er altafgørende. Formålet med “At bo i Ro” er, at kunne tilbyde særligt skærmede tiny-house inspirerede solo bo-enheder, der er opført med udgangspunkt i begrebet “helende arkitektur”, hvor de alvorligst udfordrede unge kan modtage særligt intensiv og beroligende omsorg og behandling i en periode, indtil lysten til at indgå i fællesskaber igen kan vælges til.

På Behandlingsstedet Egedal og i det at ”At bo i Ro”, er det vigtigt at de fysiske rammer for behandlingen afspejler en overskuelig og tryg bolig, man kan føle sig hjemme i, fremfor et institutionspræget design." Disse egenskaber opnås i projektet ved så meget som muligt og så gennemgående som muligt, at bruge naturlige byggematerialer. Ydervægge og tag laves generelt af træ hele vejen igennem. CLT elementer indvendigt og træfiberisolering. På ydervæggene træ til facaderne, bl.a. træspån. Tagene dækkes med mos-sedum, så man får grønne tage. Derudover er bebyggelsen lagt, sådan at den får en nærhed med naturen - og er lagt som en 4-længet gård, så man får et lille eget "samfund", med mulighed for privatliv, men også med mulighed for de helt små fællesskaber. Indvendigt vil synlige CLT træ overflader være dominerende. Diverse erfaring og undersøgelser, viser at nærhed til naturen, træer og synlige træ overflader indvendigt har en lindrende effekt på mennesker. I nogle tilfælde endda sådan at syge bliver hurtigere raske, det virker stress reducerende osv. Valget af de naturlige materialer og åndbare diffusionsåbne konstruktioner, vil også medvirke til et supergodt indeklima til fordel for beboerne, og træfiber isoleringen er en god lyddæmper, således at man virkeligt vil kunne "bo i ro" i disse boliger.

Projekt i samarbejde med Tegnestuen Stedse, Haderslev. Corewood forestod CLT elementstatik, samlinger o.lign. for komplette statiske beregninger, samt i øvrigt komplet konstruktionsprojektering og tegninger.

Projektering: Vinter 2021 / 2022.
Udførelse: Antages udført i 2023.

3D illustrationer, konstruktions model