Corewood

- kernen til et godt byggeri

CLT hus i Kastrup.

Her havde en privat bygherre, der i tidens løb havde lidt erfaring med at bygge huse, med håndtegnede tegninger tegnet et hus til sig selv. Huset er et mindre 1-plans hus på 150 m2 samt en overdækket terrasse på ca. 14 m2. Huset er tegnet så det har et 45 graders knæk, for at udnytte grunden, der mod nord også har et lille knæk, bedst muligt. Bygherre er frisk på at bygge huset med CLT elementer til alle vægge og tag, samt øvrige miljøvenlige materialer som træfiber isolering i ydervægge og tag. Således at der bygges et bæredygtigt hus, der på dén måde er fremtidssikret. Corewood tegner således huset op, baseret på bygherres håndtegnede tegninger, som et CLT hus på fuldisoleret trykspredende fundament, saddeltag med CLT elementer, loft til kip, og sådan et enkelte rum vil kunne få et vandret loft, der bygges op i spærtræskonstruktion. Vindspærreplade i ydervægge og tag med træfiberplade, facader med beklædningstegl og tagdækning, med Komproment Koncept Roof naturskifer, med mulighed for integreret solcelle tag. Desuden laves taget med et relativt stort udhæng på 650 mm, der opbygges i spærtræs konstruktion.

CLT elementer: Fra KLH i Østrig / CLT Denmark.
Projektering: Myndighedsprojekt i december 2021 og hovedprojekt vinter / forår 2022.
Udførelse: Sommer 2022 og frem, med montage af CLT elementer i starten af juni.