Corewood

- kernen til et godt byggeri

Hillerød Børnehus.

På adressen Roskildevej 16, 3400 Hillerød, ønsker bygherre at bygge en ny daginstitution, med plads til pasning af 150 børn. Projektet går i daglig tale går under navnet Hillerød Børnehus (idag Herluf Trolle Børnehus). Bygningen bygges med vægge bygget op med CLT elementer. En del facader er relativt åbne og den bærende konstruktion er her limtræs bjælker og søjler. Taget bygges op på basis af gitterspær, der spænder på tværs af de enkelte bygningskroppe og bæres af visse indvendige vægge, CLT vægge i facader, samt søjle-bjælke system. Opgave fra Einrum Architects, med ønske om CLT elementstatik. Samarbejde med ingeniør på projektet Øllgaard Rådgivende Ingeniører og entreprenør Jakon. Senere fra Jakon, en lille afledt opgave omkring vindafstivning af skure til projektet. CLT elementer leveret fra Skonto / Cross Timber Systems, baseret på elementprojekt lavet af Einrum Architects.

Projektering: Januar 2021.
Udførelse: I løbet af 2021 til medio 2022.

Billeder