Corewood

- kernen til et godt byggeri

CLT hus i nærheden af Esbjerg.

I nærheden af Billum ved Esbjerg, ønsker bygherre at bygge et mindre enfamilieshus, i miljøvenlige materialer og byggemetoder. Bygherre bor på nabogrunden og på grunden hvor huset skal bygges, ligger der et lille hus, der tænkes ombygget til garage og gæsteværelser. Selve huset er tegnet af Tegnestuen Stedse i Haderslev, som et relativt langt og smalt længehus. Huset bliver ca. 20 m langt og med et areal til yderside ydervægge på ca. 130 m2. Lidt over halvdelen af huset er køkken / alrum, med ca. 4,5 m skydedørsparti på begge sider. Til den ene side ud til et terrasseområde over mod det eksisterende hus og til den anden side, med udsigt over Ho Bugt. Huset er projekteret med CLT elementer til alle vægge og til tag, træfiberisolering i ydervægge og tag og facader med beklædningstegl og partier med træ. Corewood udførte ingeniørbidrag til myndighedsprojekt, samt detaljeret konstruktionsprojekt med komplette statiske beregninger inkl. bl.a. stabilitet og CLT elementstatik. Derudover komplet konstruktionsprojektering med konstruktionstegninger, detaljer og CLT elementprojektering. Dertil afledt opgave med eftervisning af spær på eksisterende hus, for udskiftning af tag fra shingles til mos-sedum tag.

Arkitekt: Tegnestuen Stedse, Haderslev.
Projektering: Myndighedsprojekt i april 2021 og hovedprojekt omkring marts / april 2022.
Udførelse: P.t. ikke opstartet.

3D illustrationer, konstruktions model