Corewood

- kernen til et godt byggeri

Strandhuse, Aabenraa.

På en spændende byggegrund i Aabenraa, bagved Flensborgvej, med udsigt ud til Sønderstrand, Aabenraa Fjord og over mod det tidligere Enstedværket, bygges et boligbyggeri med 6 lejligheder. Bygningen består af to i princippet ens bygningskroppe, der forskudt hænger sammen med et elevatortårn og et udvendigt trappetårn. De 6 lejligheder fordeler sig således med 3 lejligheder i hver bygningskrop, hvor hver lejlighed fylder én etage. Indretningen af lejlighederne i hver “blok” / hus er lidt forskellig, således
at lejlighederne er ens 3 og 3. Derudover findes en kælder, der er åben i den ene side, med parkering, teknikrum og depotrum under hver blok. Hver lejlighed er på 132 m2 brutto, plus altaner og diverse fællesarealer. Dvs. samlet set er bygningen på ca. 1050 m2 plus altaner, svalegange m.v. Alle lejlighederne får fra stuen, udsigt ud over fjorden. På 2. sal, bliver de fleste af rummene, med loft til kip og da taget er et saddeltag, får rummene således et stort volumen og højt til loftet.

Alt over betondækket over kælder, udføres med CLT elementer, med undtagelse af enkelte små og sekundære vægge o.lign. Men ellers bagvæggene i alle ydervægge, alle indvendige vægge, etagedæk, balkoner, såvel som tagkonstruktionen. På baggrund af bygherres ønsker og til dels også brandkrav anvendes ikke-synlig overfladekvalitet for CLT elementerne, der således beklædes med gips. Gulvene udføres med Granab gulvsystem, dvs. en åben undergulv konstruktion med plads til føring af en række installationer. Ydervæggene isoleres med Rockwool Redair system og ventileret facade, der afsluttes med puds. Taget isoleres med PIR isolering og afsluttes med tagsten. Således fremstår huset meget flot, med hvide pudsede facader med felter af træplader, røde tagsten gesimser, markante søjler m.v.

Den primære montage startede d. 11. januar 2022 og sluttede fredag d. 28. januar 2022. I denne periode ankom 8 lastbiler, med alle elementerne til hele CLT byggeriet - dvs. 8 primære montagedage. Èn dag, èn etage (èn lejlighed) i èt hus - plus 1 dag til de sidste tag og balkon elementer. CLT elementerne blev monteret af et firma fra Nordtyskland "Marxsen" og entreprenør på projektet iøvrigt var Skriver Invest / Kraftmann. Leverandør af CLT elementer var Derix, i Nordtyskland. Corewood’s opgave var udelukkende statik på CLT huset - lastnedføring og CLT elementstatik for selve CLT huset.

Se også billeder herunder, samt ikke mindst video serie, med 6 videoer, om projektet på Youtube: Link til den første video med baggrundsmusik. Og link til den første video uden baggrundsmusik.

Projektering: Efterår 2021.
Udførelse (af CLT hus og øvrig færdiggørelse): Januar 2022 til sensommer 2022.