Corewood

- kernen til et godt byggeri

Pavillon i kork.

Mølleskolen i Ry arbejder på at etablere en eksperimenterende have foran skolen, til undervisningen. I denne have kan der laves en række opgaver, forsøg, dyrkning af grøntsager o.lign. I denne forbindelse ønskes der opført en informations pavillon. Denne pavillon opføres i trækonstruktion, vægge og tag isoleres med træfiber isolering og beklædes med facadekork plader, indvendigt og udvendigt. Pavillonen hæves op over terræn på punktfundamenter, således at gulvet (u-isoleret) reelt blot bliver en overdækket terrasse, idét pavillonen har lukkede vægge på de to sider, er helt åben i fronten og har et højtsiddende vindue i bagvæggen. Pavillonen er designet kvadratisk og indvendigt med bænke i 2 niveauer, der også tænkes beklædt med kork. De to hele vægge vil således kunne bruges til ophæng af informations plancher el.lign. om konceptet for Almas Intelligente have. Samtidigt bruges projektet også af firmaet Greenday, til udvikling af et lidt anderledes byggesystem.

Projektering: September 2022 - p.t. igangværende.
Udførelse: P.t. ukendt.

3D illustrationer, konstruktions model