Corewood

- kernen til et godt byggeri

Fundamenter til gårdhus i Fælledbyen.

På Amager syd for København skal der bygges et større boligprojekt, hen over de næste ca. 10 år. Projektet går under navnet Fælledbyen og bygges på et område, hvor der tidligere var losseplads, omkranset af Amager Fælleds natur stort set på alle sider. Der skal bygges ca. 2000 boliger, heraf 500 som almene boliger. Bebyggelsen er planlagt sådan at den ligger i en række felter, der tilsammen i princippet danner et større rundt felt - som en "stjerne". Der bliver 3 af disse større runde felter, der ligger med lidt afstand imellem. Således dannes der nogle naturpassager igennem området, mens de enkelte mindre felter ligger som U-formede felter, der åbner sig ud mod naturen omkring Fælledbyen. I yderkanten af disse U-formede boligbebyggelser, vil der i flere tilfælde komme til at ligge en mindre bebyggelse - et gårdhus.

Gårdhuset består således af 2 huse, der hver indeholder én bolig - der så råder over 2½-3 etager. De to huse hænger sammen på stueetageplanet, med sekundære funktioner som overdækkede terrasser, hhv. disponible rum / skur til de to boliger. Den overordnede vision for Fælledbyen er at bygningerne skal bygges som bæredygtigt og miljøvenligt byggeri, med træ som det primære materiale til bl.a. de bærende konstruktioner. Dette gøre Fælledbyen til det antageligt største træbyggeri projekt i Danmark. Størstedelen af Fælledbyens større og højere bygninger bygges af Scandibyg med præfabrikerede træ elementer. I det foreliggende gårdhus her i byggefelt C6, udgøres den bærende og afstivende konstruktion for disse huse af CLT elementer - det antages at der anvendes CLT elementer til både ydervægge, indervægge, etagedæk og tagkonstruktion.

Alt byggeriet tænkes pælefunderet og denne foreliggende opgave, skal således gennem overslagsberegninger (da det ved opgavens udførelse er i et tidligt stade i forhold til den mere detaljerede projektering af gårdhuset), bestemme belastningerne på pælefundamenterne, på den sikre side.

Projektering: November 2022.
Udførelse: Pæleramning udført i starten af december 2022.

Billeder