Corewood

- kernen til et godt byggeri

Fælledbyen felt C6, bygning 1, CLT statik.

På Amager syd for København skal der bygges et større boligprojekt, hen over de næste ca. 10 år. Projektet går under navnet Fælledbyen og bygges på et område, hvor der tidligere var losseplads, omkranset af Amager Fælleds natur stort set på alle sider. Der skal bygges ca. 2000 boliger, heraf 500 som almene boliger. Bebyggelsen er planlagt sådan at den ligger i en række felter, der tilsammen i princippet danner et større rundt felt - som en "stjerne". Der bliver 3 af disse større runde felter, der ligger med lidt afstand imellem. Således dannes der nogle naturpassager igennem området, mens de enkelte mindre felter ligger som U-formede felter, der åbner sig ud mod naturen omkring Fælledbyen.

Byggefelt C6, er det første byggefelt, der bebygges - og det er i øvrigt også i dette byggefelt, at det i forrige reference omtalte gårdhus skal bygges. Den første bygning der skal bygges i byggefelt C6, er den 6-etagers bygning, der kaldes bygning 1. Den overordnede vision for Fælledbyen er at bygningerne skal bygges som bæredygtigt og miljøvenligt byggeri, med træ som det primære materiale til bl.a. de bærende konstruktioner. Dette gøre Fælledbyen til det antageligt største træbyggeri projekt i Danmark. En del af Fælledbyens større og højere bygninger bygges af Scandibyg med præfabrikerede træ elementer - eller rettere sagt præfabrikerede rumstore færdigbyggede moduler.

I den foreliggende bygning 1 her i byggefelt C6, udgøres den bærende og afstivende konstruktion for stueetagen overvejende af CLT elementer - der anvendes CLT elementer til både ydervægge, indervægge og etagedæk. Dvs. loft under moduler, idét bunddæk i modulerne udgør den primære del af etageadskillelserne. Som antydet er der kun CLT elementer i stueetagen, mens 1. sal til og med 5. sal bygges med moduler, samt enkelte andre typer præfabrikerede træ elementer. Denne opgave omfattede således udelukkende CLT elementstatik, samt dimensionering af samlinger, forankringer o.lign. efter relevans i forbindelse med CLT elementerne til stueetagen. Dette blev udført på basis af den bygværksprojekterendes statiske beregninger for bygningen.

Projektering: December 2022 - januar 2023.
Udførelse: Antages i løbet af 2023.

Billeder