Corewood

- kernen til et godt byggeri

Solceller på ældre maskinhus.

I en lille landsby på Fyn ønskede bygherre at etablere 56 stk. solcelle paneler, der tilsammen dækker et areal på ca. 110 m2. Planen var at udskifte det eksisterende tag, der bestod af asbest fibercement bølgeplader og som begyndte at vise tegn på at være nedslidt, med nye bølgeplader - og samtidigt at etablere dette solcelle anlæg. Corewoods opgave var så dels at udføre beregninger på den eksisterende bjælke- og spær-konstruktion og beregne forstærkninger for den ekstra vægt fra det store areal af solceller. Derudover at lave tegninger for udførelsen af arbejdet med spærkonstruktionen og forstærkningerne. Spærkonstruktionen er ret gammel og er lavet som en “rigtig” tømmer konstruktion. Den er lavet som bjælkespær, der hviler på langsgående bjælker, der igen bæres af nogle søjlekonstruktioner. Et ønske var at lave en løsning, der havde respekt for de gamle trækonstruktioner. Løsningen blev derfor at lave forstærkningen ved at lægge nye ekstra langsgående bjælker op, med tilhørende understøtninger - i massivt tømmer og samlet på måder der matcher den gamle konstruktion. For at de massive træbjælker skulle være til at håndtere for selvbyg, blev de lange bjælker delt i 3 stykker og samlet passende steder, omkring bjælkernes moment nulpunkter, med gerbersamlinger. For at undgå flækning af samlingen, både under udførelsen og over tid, blev de “armeret” med skruer.

Projektering: Juli 2022 - august 2022.
Udførelse: Efterår 2022.