Corewood

- kernen til et godt byggeri

U-værdier

Herunder vises U-værdi beregninger for lidt forskellige konstruktioner. Beregningerne viser også fugtbalance, udtørringstid og temperatur udsving i indeklimaet. Det ses at de konstruktioner Corewood arbejder med generelt har gode U-værdier, god fugtbalance (generelt ingen kondensering og fugtophobning), generelt hurtig udtørring samt i flere tilfælde jævn temperatur inde på trods af temperatur udsving ude. De bedste fugtbalance beregninger fås generelt med anvendelse af træfiber isolering og diffusionsåbne konstruktioner og materialer. Corewood går efter at ydervægge bør have en U-værdi på max. 0,10-0,11 W/m2K, tagkonstruktioner max. 0,07-0,08 W/m2K og terrændæk max. 0,07 W/m2K. Disse ting gør tilsammen, at huset får et så lille energiforbrug som muligt.