Corewood

- kernen til et godt byggeri

CLT elementer - en af de bedste byggemetoder idag

Kort introduktion til CLT elementer

CLT står for Cross Laminated Timber eller på dansk krydslamineret træ. Basalt set er CLT elementer store træplader, baseret på at brædder limes sammen - krydsende for hvert lag. Dette giver et massivt træ element, som er meget form- og spændings stabilt og samtidigt et meget stærkt materiale.

CLT produceres som store plader, typisk op til 16,5 m x 2,95 m og i en række tykkelser - som standard op til ca. 300 mm, men kan laves tykkere. Nogle fabrikker producerer paneler helt op til 22 m x 3,5 m. Disse paneler sendes gennem et CNC anlæg, der skærer ud til døre, vinduer o.lign., borer og fræser ud til el-installationer osv. Elementerne produceres således som mm-nøjagtige helvægselementer, der typisk ofte er længere / større end beton elementer, afhængigt af elementprojekt designet.

Fordele:

 • Miljøvenligt og fornybart byggemateriale med et meget lavt CO2 aftryk.
 • Med gode fugt- og varmebuffer egenskaber sikres et fantastisk indeklima. 
 • Ikke-elektrisk ladet, hvilket giver mindre støv i luften.
 • Synligt træ har en positiv beroligende effekt på mennesker, børn og voksne koncentrerer sig bedre, lærer bedre og arbejder bedre.
 • Tørt, rent og lydsvagt byggeri på byggepladsen.
 • Vejer 4-5 gange mindre end beton, kan fladpakkes på lastbiler, udnytter lastbilen fuldt ud, hvilket giver op til 10 gange færre lastbil transporter - også en fordel i byer.
 • Nemt og meget hurtigt at montere - der kan monteres 3-4 gange flere m2 elementer pr. dag i forhold til beton elementer. Dvs. et enfamilieshus, f.eks. på 1-3 dage, afhængigt af størrelsen og kompleksiteten. Totalt set op til ca. 20% hurtigere at bygge et komplet hus.
 • Kan anvendes til både vægge, etagedæk og tag konstruktioner for komplet CLT byggeri - eller i kombination med f.eks. beton eller letbeton elementer.
 • Det er generelt ikke nødvendigt at bruge dampspærre, bortset fra evt. ved samlinger, pga. det massive og gedigne trætværsnit.
 • Klarer sig godt i forhold til brand, i forhold til beton og stål, hvor stålet mister sin styrke ved varme, beholder det uberørte træ sin styrke. Det massive træ er svært at antænde. Kan desuden brandimprægneres.
 • Typisk kortere leveringstid end beton- / letbeton elementer.
 • Kan give 0-30% total besparelse på et byggeprojekt, afhængigt af forskellige forhold - væg elementer er f.eks. billigere end beton- og letbeton elementer og er billigere at montere.

Se også nedenstående PDF-fil og video, der yderligere giver en fornemmelse af hvad CLT er.

En CLT væg konstruktion kan typisk holdes meget simpel, hvilket er en fordel. Dels er det hurtigere at lave finisharbejder, dels kan det være billigere - og jo simplere en konstruktion er, des mindre chance er der også for at der laves fejl under udførelsen. Den mest simple udgave af en ydervægskonstruktion er fra indvendig side (med fokus på simpel og så få lag som muligt):

 • CLT element, f.eks. t = 100 mm, 5 lags. På indvendig overflade behandlet med hvid lud el.lign. for at hindre gulning af træet og for at få en pæn hvidlig overflade med synligt træ. Desuden er dette en billig overfladebehandling. På udvendig side tætnet over samlinger med vindspærre tape eller lignende.
 • Isolering, alle typer isolering kan anvendes, afhængigt af facadeløsningen - men her f.eks. 180-200 mm PUR/PIR isolering eller 300 mm hård træfiber isolering.
 • Pudset facade.
 • Tykkelse ydervæg ca. 315-415 mm, U-værdi ca. 0,09-0,11 W/m2K.

Se herunder U-værdi, varme- og fugtkurve beregning for ydervægskonstruktioner med to forskellige PUR/PIR isoleringer samt to eksempler med træfiberisolering.

Det man kan se af de 4 beregninger er, at U-værdien er ca. det samme. De væsentlige forskelle er selvfølgeligt tykkelsen af væggen afhængig også af facade m.v., men på det mere tekniske plan så ses det at: Varianterne med PIR isolering har ikke nogen udtørringsreserve, har en markant større sd-værdi (lukket konstruktion) og har en markant mindre varmekapacitet. Med træfiber isolering fås en stor udtørringsreserve på omkring 5-6000 g/m2a, en lille sd-værdi på omkring 5 (åndbar konstruktion) og en ca. dobbelt så stor varmekapacitet. Derudover vil LCA beregningen være en del bedre i varianterne med træfiberisolering pga. den større andel af fornybare ressourcer og at fugtkurveberegningerne er bedre, især i varianten med træfiber og ventileret facade. Den samlet set bedste løsning, vil derfor være en åndbar konstruktion, baseret på træfiberisolering - også af hensyn til indeklimaet.

Til facade kan der iøvrigt anvendes enhver type facade, som skalmur, lette ventilerede facader i ethvert materiale osv. Mht. til isolering vil træfiberisolering naturligvis passe rigtigt godt sammen med CLT væggen, men her er der også stort set frit valg. Træfiberisolering, evt. hampefiberisolering er dog Corewood’s absolut foretrukne isoleringsmateriale og det som Corewood altid vil anbefale at bruge, da det er noget nær det bedste isoleringsmateriale der findes. Ikke målt på l-værdi, hvor det er lige så godt som meget andet isolering - men mht. at være et naturprodukt, baseret på en fornybar ressource, samtidigt med at det giver et fantastisk indeklima pga. muligheden for at bygge en åndbar konstruktion. Desuden isolerer det reelt bedre end l-værdien i sig selv antyder, pga. træfiberens egenskaber (lufttæt osv.). Se mere om dette på siden “Materialer”, under isolering.

Se også hjemmesiden Træ.dk, der indeholder masser af interessant læsestof om træ i alle afskygninger. Til inventar, til byggeri osv. Der findes en del gode artikler, blogs og video blogs.